uitleg certificaten en testen

Mommy Paint voldoet aan de strenge eisen op het gebied van milieu en kwaliteit. We hebben onze verf door externe experts laten testen op duurzaamheid, kwaliteit en impact op het milieu. We zijn erin geslaagd het EU Ecolabel te mogen voeren voor onze milieuvriendelijke producten.

EU Ecolabel

EU Ecolabel Het EU Ecolabel is het Europese milieukeurmerk. Doel van het label is duurzame productie en consumptie te stimuleren. Producten en diensten met het EU Ecolabel zijn geproduceerd met een lagere milieubelasting van grondstoffen, energie, water, schadelijke stoffen, afval en verpakkingen. De muurverf, multiprimer en lakverf van Mommy Paint zijn gecertificeerd voor het EU Ecolabel.

kindvriendelijk label

Kinderspeelgoed

Om te bepalen of verven mogen worden toegepast op speelgoed wordt door een chemische test bepaald hoeveel zware metalen en andere schadelijke stoffen er uit de verf migreren. Uit deze test is gebleken dat de Mommy Paint producten veilig zijn voor verantwoord gebruik op kinderspeelgoed en meubels.

eurofins emissiearm label

Eurofins Emissie Label

Om de mate van uitstoot van VOS (Vluchtige Organische Stoffen) in de leefomgeving te categoriseren, is binnen Europa een aantal richtlijnen van toepassing. Met behulp van diverse testen wordt niet alleen het aandeel VOS in een product bepaald, maar vooral ook wat de emissie en aard van betreffende stoffen in de leefomgeving is bij gebruik. De muurverf, multiprimer en lakverf van Mommy Paint hebben een A+ label voor uitstoot in de leefomgeving.

baril plantbased product

Baril Plantbased product

Om vast te stellen wat het biobased gehalte van een product is, wordt een 14C analyse-methode uitgevoerd. Op basis van het resultaat (gehalte aan 14C = gehalte biobased koolstof) kan worden bepaald wat het vastgestelde percentage her- nieuwbare grondstoffen (% biobased) is. Watergedragen producten zoals de muurverf, multiprimer en lakverf.

ows label

Fytotoxiciteit

Om te bepalen of er mogelijk een negatieve invloed is van verf op de ontkieming en groei van planten worden op een aantal plantsoorten fytotoxiciteitstesten uitgevoerd. Hierbij wordt verf toegevoegd aan de grond en gekeken wat de invloed is op de kieming en plantengroei van gerst, tuinkers en radijs. Uit deze test is gebleken dat de muurverf, multiprimer en lakverf van Mommy Paint geen negatieve invloed hebben op de ontkieming en groei van planten. Dit toont aan dat de verf geen schadelijke concentraties toxische stoffen bevat.

Zware metalen

Uit testen is gebleken dat het gehalte zware metalen en fluor in de muurverf, multiprimer en lakverf van Mommy Paint ruim lager is dan de grenswaarden zoals gedefinieerd door de beschikking van de Europese Commissie (98/488/EC).

cot label

COT-kwaliteitsnormen

Centrum voor Onderzoek en Technisch advies (COT) is een onafhankelijke onderzoeks- en adviesorganisatie voor de bouw en industrie. In een COT-kwaliteitsomschrijving gaat het om prestaties die van verfproducten en -systemen mogen worden verwacht qua duurzaamheid en verwerking zoals droogtijden, overschilderbaarheid en viscositeit. Maar er worden ook eisen gesteld aan fysische en chemische eigenschappen zoals elasticiteit, hechting, dekking en hardheid. In de kwaliteitsomschrijvingen gaat het dus niet alleen om producteigenschappen. De Mommy Paint verven zijn COT getoetst en voldoen aan de eisen van de verschillende kwaliteitsomschrijvingen.

krab vector
kikker vector
ijsbeer
kikker vector